Ochrana života a zdravia

Text v zozname produktov

Nikto z nás nevie s istotou povedať, čo prinesie zajtrajšok. Vieme však, že sebe i svojej rodine dokážeme zabezpečiť pokojnejšiu budúcnosť, keď sa poistíme. Ako sa však rýchlo zorientovať v desiatkach finančných produktov, ktoré ponúkajú poisťovne? Ktoré poistky sa Vám oplatí mať? Aké poplatky sprevádzajú výhodné poistenie? 

Životné poistenie by sme podľa druhu mohli rozdeliť do týchto kategórií : 

1. Kapitalové životné poistenie 

- obsahuje vždy sporiacu zložku a poväčšine aj poistnú
- peniaze, ktoré sa sporia sa zhodnocuju tzv. Technickou úrokovou mierou (1,9% p.a.)
- uzatvára sa zvyčajne do 65 roku života

Pre jednoduchý výpočet nám treba najmä poistnú sumu pre prípad dožitia, čiže sumu ktorá bude vyplatená pri skončení poistenia a následne si vyrátať zaplatené poistné.

2. Investičné životné poistenie

- obsahuje vždy investičnú zložku a poväčšine aj poistnú
- finančné prostriedky sa investujú do podielových fondov

Pri Investičnom životnom poistení zohrávajú kľúčovú rolu náklady, teda poplatky na zmluve. Typickými poplatkami ktoré poisťovne učtujú na ťarchu klienta sú :

a, počiatočný poplatok - zväčša prvé 2 roky
b, administratívny poplatok - 1€ až 2,33€/mesačne
c, nákupný poplatok - 3% až 5% z vkladu
d, správcovský poplatok - 0,5% do 2% ročne z hodnoty účtu

Priemerná nákladovosť investičného životného poistenia je 20-40%. To znamená, že poisťovňa vám v priemere počas celej doby trvania zmluvy sťahuje od 20% až 40% zo sporiacej čiastky. Investovanie do podielových fondov prostredníctvom životnej poisťovni je poplatkovo najdrahšia voľba. 


3. Rizikové životné poistenie

- obsahuje iba poistnú zložku
- neobsahuje sporiacu zložku
- na jednej zmluve je možné poistiť 6 až 8 osôb
- skupinové zľavy 5% až do 25% z celkového poistného


Modelový príklad úrazových pripoistení pri rizikovej skupine 1 (administratívny pracovník) 

Smrť úrazom : 20.000€
Smrť autonehodou : 20.000€
Trvalé následky úrazom s progresívnym plnením (500%) : 20.000€ - 100.000€
Denné odškodné pri úraze od 7. dňa s plnením od 1. dňa : 10€/deň 
Hospitalizácia následkom úrazu : 10€/deň

Takýto balíček úrazových pripoistení vás bude stáť zhruba 17€ až 20€ /mes záleží od zvolenej poisťovne