Ochrana majetku

Text v zozname produktov

Chráňte si svoj majetok a uzatvorte si výhodné poistenie nehnuteľnosti! Poistenie auta, domu, bytu a domácnosti spoľahlivo zabezpečí ochranu vášho majetku pred neočakávanými rizikami a škodami.

Neživotné poistenie by sme podľa druhu mohli rozdeliť na :

- Havarijné poistenie tzv. Kasko
- Povinné zmluvné poistenie (PZP)
- Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti
- Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania
- Poistenie pre právnické osoby (stroje, zásoby, hnuteľný a nehnuteľný majetok)