Hypotéka - kúpa
Úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch sú v súčastnosti na historických minimách. Aký maximálny úver dostanete pri vašom príjme ? 

Prvou pomôckou je ztv. DTI index 8 čo znamená, že váš celkový úverový rámec (všetky úvery spolu) nesmú presahovať 8 násobok čistého ročného príjmu. Čiže v prípade 1000€ mesačného príjmu je vaša maximálna možná zadlženosť 96.000€

Druhou pomôckou je presný vzorec pre výpočet splátky. V súčastnosti banky praktizujú (okrem DTI index 8) aj tzv. stres test, čo znamená že k scvhálenému úveru pripošítajú 2% k úrokovej sadzbe. Pre jednoduchosť uvediem príklad manželský pár s dvoma deťmi, ktorí majú už nejaké existujúce splátky úverov (spotrebný úvery a leasing) :


Poslednou a síce veľmi dôležitou časťou pri úvere je dofinancovanie kúpnej ceny. V súčasnosti banky schvaľujú 70-90% z kúpnej ceny. Závysi od toho o akú nehnuteľosť ide (byt/dom) a v akej lokalite sa nachádza (krajské mesto/iné mesto/dedina).

Pri dofinancovaní existuje viacero variant :

1, vlastné prostriedky - dofinancovať kúpnu cenu vlastnými nasporenými finančnými prostriedkami je samozrejme najvýhodnejšie 

2, založenie inej nehuteľnosti (americká hypotéka) - dozaloženie inej nehnuteľnosti, ak vám to situácia dovoľuje je tiež skvelou alternatívou pretože túto časť fin. prostriedkov si viete požičať sa rovnako výhodných podmienok ako pri hypotekárnom úvere (30r. splatnosť a úroková sadzba do 1,5% p.a.)

3, spotrebný úver - spotrebné úvery na dofinancovanie sa pohybujú už od úrokovej sadzby 2,9%. Problém je ale maximálna splatnosť a výška. Splatnosť ohraničená zákonom je 8 rokov, čo výrazne navýši splátku (musíte mať dobrý príjem aby vás pustila splátka podľa vzorca) a druhým spomínaným problémom je maximálna výška ktorá sa pohybuje v bankách na úrovni 20.000€ až 40.000€. 

4, stavebný/medziúver zo stavebného sporenia - ak máte nejaké zabehnuté stavebné sporenie na ktorom máte nasporenú slušnejšiu čiastku viete približne rovnakú výšku dostať vo forme výhodného stavebného úveru. V prípade, že nemáte žiadne otvorené stavebné sporenie na ktorom sporíte jedinou možnosťou je medzi úver. Splatnosť pri medziúveroch je až 15 rokov čím vám oproti spotrebnému úveru vyjde nižšia splátka. Nevýhodou je ale vyžšia preplatenosť na úrokoch.

V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu ma neváhajte kontaktovať