Certifikáty

Riaditeľ roka 2017

Slovenská banková asociácia

Doplnkové dôchodkové sporenie

č. certifikátu : 2135771065524
06/2018 - 06/2022

Slovenská banková asociácia

Kapitálový trh

č. certifikátu 2135771638950
06/2017 - 06/2021

Slovenská banková asociácia

Poskytovanie úverov

č. certifikátu : 2135771068545
06/2018 - 06/2022

Slovenská banková asociácia

Starobné dôchodkové sporenie

č. certifikátu : 2135771067542
06/2018 - 06/2022

Slovenská banková asociácia

Poistenie a zaistenie

č. certifikátu : 2135771639969
06/2017 - 06/2021

Slovenská banková asociácia

Prijímanie vkladov

č. certifikátu : 2135771070595
06/2018 - 06/2022

ProSight Academy

Osobitné finančné vzdelávanie - DDS

III. pilier
04/2020 - 04/2021

ProSight Academy

Osobitné finančné vzdelávanie - SDS

II. pilier
04/2020 - 04/2021

ProSight Academy

Osobitné finančné vzdelávanie - prijímanie vkladov04/2020 - 04/2021

ProSight Academy

Osobitné finančné vzdelávanie - poskytovanie úverov04/2020 - 04/2021

ProSight Academy

Osobitné finančné vzdelávanie - kapitálový trh04/2020 - 04/2021

ProSight Academy

Osobitné finančné vzdelávanie - poistenie a zaistenie04/2020 - 04/2021