Čo nás motivuje a poháňa

| Stanislav Janík | 01.08.2017
Prekvapivá pravda o tom čo nás motivuje a ženie vpred

Výskumy ukazujú, že síce chceme luxus, domy, autá a majetky ale tie nás nerobia dlhodobo šťastnými. To, čo skutočne hľadáme, je zmysluplnosť našej práce a nášho života. Účasť na niečom čo nás presahuje. Pocit ktorý sa za peniaze nedá kúpiť.

Ľudské bytosti majú biologické pudy, ktoré zahŕňajú  hlad, smäd a potrebu rozmnožovať sa (motivácia 1 – bola celá o prežití). Tiež máme ďalšiu, už dávno známu hnaciu silu: odpovedáme na odmeny a tresty nášho okolia (motivácia 2 – cukor a bič).  Ale uprostred dvadsiateho storočia niekoľko vedcov prišlo na to, že ľudia majú tiež tretiu hnaciu silu - ktorú niektorí volajú „vnútornou motiváciou“- (motivácia 3.0 – zmysel zo samotnej práce a vízie).

Motivácia 2.0 – „cukor a bič“
Samozrejme, počiatočný bod akejkoľvek diskusie o motivácii na pracovisku je jednoduchou skutočnosťou: ľudia si musia na živobytie zarábať. Plat, zmluvné odmeny, benefity, určité zamestnanecké výhody – „základná odmena“. Keď sme sa už však raz dostali za túto hranicu, cukor a bič môžu dosiahnuť presný opak toho, o čo sa ich pomocou niekto snažil. Inými slovami, ak sledujete, ako reaguje ľudský mozog, sľubovanie peňažnej odmeny je znepokojivo podobné ako podávanie niektorých typov drog. Vyvoláva to v mozgu tie isté reakcie: príval dopamínu do časti mozgu nucleus accumbens. To znamená, že sa človek na peňažných odmenách môže stať rovnako závislý ako na niektorých drogách. Toto môže byť dôvodom prečo platenie ľudom za to, aby prestali fajčiť, často funguje len krátkodobo. Krátkodobé ocenenie vytláča dlhodobé učenie sa. V krátkosti pre kreatívne úlohy, pri ktorých sa zapája pravá hemisféra, ste na tenkom ľade, ak chcete ponúkať finančné odmeny. Motivácia 2.0 môže byť efektívna  pre rutinné úlohy založené na jednoduchých pravidlách – pretože pri týchto úlohách je len málo vnútornej motivácie, ktorá by sa dala oslabiť, a nie je tu veľa kreativity, ktorá by sa dala zničiť.

Motivácia 3.0 – „vnútorná motivácia“
Naša tretia hnacia sila je hlboká túžba riadiť naše životy, rozširovať, zväčšovať svoje schopnosti a žiť život, ktorý má zmysel.
Aby fungovala vnútorná motivácia je potrebné mať splnené tieto tri elementy:

1, Autonómia
Ľudia majú vrodenú vnútornú hnaciu silu - chcú byť autonómni a sami si riadiť svoj život. Potrebujú samostatnosť nad úlohou (čo robia), časom (kedy to robia), tímom (s kým to robia) a metódou (ako to robia)

2, Majstrovstvo
Zatiaľ čo Motivácia 2.0 vyžaduje podriadenie, Motivácia 3.0 závisí od záväzku. Len záväzok môže viesť k majstrovstvu - schopnosť stať sa lepším v tom, na čom skutočne záleží. A snaha o dosiahnutie majstrovstva, dôležitá, ale často skrytá súčasť našej tretej hnacej sily, sa stala v súčasnej ekonomike nevyhnutnou na dosiahnutie úspechu.  Majstrovstvo je postoj: vyžaduje  schopnosť vidieť vaše schopnosti nie ako konečné, ale ako také, ktoré sa dajú donekonečna zlepšovať. Majstrovstvo nie je  možné plne dosiahnuť, čo človeka súčasne frustruje aj priťahuje.

3, Zmysel
Ľudia vo svojej podstate hľadajú zmysel – niečo väčšie  a trvácnejšie než sú oni sami.  V rámci organizácií sa tento nový „motív zmyslu“ prejavuje tromi spôsobmi: v cieľoch, ktoré používajú zisk, aby dosiahli zámer; v slovách, ktoré zdôrazňujú ľuďom snažiť  sa o dosiahnutie zmyslu podľa vlastných podmienok. Tento posun, spojiť maximalizáciu zisku s maximalizáciou zmyslu, má potenciál omladiť naše podniky a zmeniť náš svet.

Zdroj: Čo nás poháňa - Daniel H. Pink

Záverom môj osobný pohľad na to čo mňa osobne inšpiruje, motivuje a poháňa. V prvom rade sú to moje ciele a naplnenie mojej osobnej vízie, ktorou je vybudovať jednu z najväčších obchodných sieti v sprostredkovateľskom biznise a stať sa jednou z najrešpektovanejších ľudí v tejto oblasti. Po druhé: sú to moji ľudia, ktorým chcem ísť vždy príkladom, starať sa o nich a ukazovať im tu správnu cestu. A po tretie, sú to akcionári našej spoločnosti, ktorí do nás investujú energiu, peniaze, úsilie a aj voči nim cítim určitý záväzok. 

Každopádne môžem s istotou prehlásiť, že práve toto je mojou misiou. Dávať ľudom príležitosť rozvíjať sa, pracovať na sebe a meniť sa k lepšiemu. No a v neposlednom rade šíriť osvetu vo svete financií a dávať ľuďom jasný pohľad na financie ! :) 

O autorovi
Stanislav Janík
Director
Financie sú jedna z najdôležitejších oblasti v životoch ľudí. Všímam si, že voľba správneho alebo nesprávneho finančného produktu môže mať zásadný vplyv na dlhodobé kvalitné fungovanie a existenciu jednotlivcov i rodín a preto v tejto oblasti vyslovene cítim poslanie. Dáva mi obrovský zmysel budovať to čo budujeme a vytvárať komunitu profesionálov a skvelých priateľov po celom Slovensku

Kategórie


Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

Odporúčané
Najčítanejšie