Prečo ľudia nasledujú?

| Miloš Jaseňák | 14.08.2017
Prečo majú určité organizácie alebo ľudia masívne úspechy pri rovnakých podmienkach a iní nie? Prečo ľudia nasledujú určité značky a sú im lojálni a iné značky krachujú?

Pri zamýšľaní sa nad tým, prečo ľudia nasledujú iných ľudí, organizácie alebo určité značky, ma veľmi inšpiroval Simon Sinek a jeho koncept Start with why alebo Začnite s prečo. Ako je možné, že sa niektorým organizáciám alebo individualitám podarí uspieť v tak masívnom rozmere a iným vôbec? Ako je možné, že je Apple tak úspešný a inovatívny, keď sú tu podobné spoločnosti, ktoré majú veľký kapitál, fundovaných ľudí, skvelý trh, ale nedokážu uspieť v takom rozmere ako Apple? Vyzerá to tak, že v hre je ešte niečo viac. Simon Sinek objavil veľmi jednoduchý koncept toho, prečo sú určité organizácie a určití ľudia schopní inšpirovať masy a iní nie. Svoj koncept nazval pravidlo zlatého kruhu.

WHAT/ČO: Každý podnik a organizácia na svete vie povedať, čo robia. To platí bez ohľadu na veľkosť organizácie, na odvetvie, v ktorom pôsobí alebo na hocičo iné. Každý veľmi ľahko popíše výrobok alebo službu, ktorú poskytuje.

HOW/AKO: Niektoré podniky a ľudia vedia aj AKO robia to , čo robia. Na základe „AKO“ odôvodňujú, ako sú od ostatných odlišní, čo majú iné alebo lepšie.

WHY/PREČO: Len málo ľudí a podnikov dokáže jasne formulovať PREČO robia to, ČO robia. A keď hovorím o PREČO, tak nemám na mysli peniaze- tie sú výsledkom. Slovom PREČO mám na mysli to , čo je vašim zámerom pri tejto práci, čo je vašim dôvodom a vašim presvedčením, čo chcete vo svete po sebe zanechať. PREČO váš podnik existuje a prečo ste sa rozhodli s tým začať? PREČO by to malo niekoho iného zaujímať a PREČO vstávate každé ráno z postele?

 

Väčšina ľudí a organizácii komunikuje podľa zlatého kruhu zvonku dovnútra, teda od ČO k PREČO. „Vyrábame skvelé počítače. Majú dokonalý design, dajú sa jednoducho používať a sú užívateľský pokročilo vyvinuté. Nechcete si jeden kúpiť?“ Takto môže znieť marketingové posolstvo takejto organizácie. Najväčší leadri a najväčšie organizácie však komunikujú presne naopak- zvnútra von, teda od PREČO k ČO. Marketingové posolstvo spoločnosti Apple preto znie takto: „Vo všetkom, čo robíme, chceme spochybniť a zmeniť zavedené status quo. Veríme, že je potrebné pre tento svet rozmýšľať inak. Proti status quo bojujeme tak, že naše produkty majú dokonalý design, dajú sa jednoducho používať a sú užívateľsky pokročilo vyvinuté. A mimochodom , vyrábame skvelé počítače. Nechcete si jeden kúpiť?“  Ľudia nenasledujú a nekupujú preto, ČO robíte, ľudia Vás budú nasledovať a budú od Vás chcieť služby a produkty, alebo Vám dajú hlas kvôli tomu PREČO to robíte. To, čo Apple odlišuje od ostatných je vízia, na základoch ktorej bola táto spoločnosť vybudovaná. Apple sa odlišuje v zámere prečo vznikol, pretože nebol vytvorený len na to, aby vytváral zisk, ale bol vytvorený preto, aby prelomil zaužívané myslenie a ukázal ľuďom novú cestu. Zisk spoločnosti je len nevyhnutným výsledkom snaženia Apple o dosiahnutie tejto ich vízie.

 

Uvediem ďalší príklad, tento krát nie z korporátneho prostredia. Na začiatku 20. storočia sa mnoho ľudí pokúšalo o prvý človekom kontrolovaný let. Samuel Pierpont Langley bol pán, ktorý mal všetko to, čo sa považuje za recept na úspech, aby dosiahol prvý kontrolovaný let. Dostal veľké dotácie, takže peniaze neboli problém, mal tie najlepšie mozgy v krajine, ktoré preňho pracovali a média ho sledovali na každom kroku, takže celý trh mu bol naklonený a všetci ľudia sledovali, či uspeje. Niekoľko stovák kilometrov ďalej v štáte Dayton Ohio boli bratia Wrightovci, ktorí nemali nič z toho, čo sa považuje za recept na úspech. Nemali žiadne peniaze a za svoj sen „vzlietnuť“ si platili z peňazí, ktoré zarobili v obchode s bicyklami. Ani jeden z členov tímu bratov Wrightovcov nemal dokončené stredoškolské vzdelanie a média ich nenasledovali vôbec nikam, pretože nik ani nevedel, že sa tak isto snažia o prvý človekom kontrolovaný let. Rozdiel bol v tom, že bratia Wrightovci boli poháňaní vierou a víziou. Verili, že keď sa im to podarí, tak to navždy zmení smerovanie celého sveta, mali veľmi silný dôvod prečo to stále skúšali dookola. Tak isto to aj komunikovali do sveta a všetkým hovorili PREČO sa snažia dosiahnuť to, aby vzlietli a aký dopad a prínos to bude mať na ľudstvo. Preto pritiahli ľudí, ktorí síce neboli najväčšími mozgami, ale krvopotne a oddane pracovali spolu s bratmi Wrightovcami, pretože verili vo víziu, ktorú komunikovali do sveta. Chceli byť súčasťou niečoho väčšieho ako sú oni sami. Na opačnej strane Samuel Pierpont Langley bol iný, chcel iba zbohatnúť a byť slávny, bol poháňaný výsledkom nie príčinou. Preto hoci preňho pracovali najväčšie mozgy tých čias, tak pracovali preto, lebo im platil. Pracovali pre peniaze. Nekomunikoval do sveta žiadnu víziu, išlo mu len o to zbohatnúť na vynáleze a stať sa slávnym. Nakoniec 17. decembra 1903 bratia Wrightovci vzlietli. Ďalším dôkazom, že bol Langley motivovaný a poháňaný nesprávnou vecou je to, že v deň kedy sa dozvedel, že sa to bratom Wrightovcom podarilo, on skončil. Mohol povedať, že je to vynikajúci úspech a že s technológiou, ktorú má dostupnú , ich vynález vylepší, ale neurobil to. Chcel byť prvý a chcel zbohatnúť a byť slávny a keď mu to nevyšlo, tak skončil, pretože nemal žiadnu hlbšiu víziu vo svojom konaní. Preto ste o ňom pravdepodobne nikdy nepočuli.

 

Najlepšia časť na záver. Koncept zlatého kruhu sa zakladá na poznatkoch z biológie. Nie z psychológie, ale z biológie.

 


Vývojovo najnovšia oblasť mozgu – neokortex alebo mozgová kôra odpovedá úrovni ČO. Má na starosti racionálne a analytické myslenie a tiež reč. Dve stredné časti mozgu tvorí lymbický systém. Ten má na starosti pocity, napríklad dôveru alebo lojalitu. Je zodpovedný za všetko rozhodovanie a správanie človeka , ale nemá schopnosť ovplyvňovať reč.

Keď komunikujeme zvonku dovnútra, teda keď najprv zdieľame ČO, ľudia pochopia obsah informácií, rôzne fakty o výrobku a funkcie, ale nevyvolá to u nich žiadne správanie. Keď ale komunikujeme znvútra von, hovoríme priamo k tej časti mozgu, ktorá riadi rozhodovanie a správanie človeka. Keďže úroveň lymbického systému nemá schopnosť ovplyvňovať reč, často sa stretneme s tým, že vymenujeme človeku všetky fakty, výhody, funkcie (začneme teda s ČO) a on povie „áno rozumiem tomu, len ja jednoducho neviem....“ , keďže lymbický systém neovláda reč, je veľmi náročné popísať svoje pocity slovom a tak človek povie „ja jednoducho neviem..“ alebo „premyslím si to...“ Keby sme ale začali s PREČO a prehovorili priamo k časti lymbického systému, človek by cítil , že ho to k vašim službám ťahá a svoje rozhodnutie by si už len zracionalizoval.

 

Práve tí, ktorí začínajú s PREČO a majú jasne definovaný svoj zámer v spoločnosti sú tí, ktorí sú schopní inšpirovať a pritiahnuť ostatných do akcie. Či už predávate produkty alebo služby, či už kandidujete a chcete získať od ľudí hlas alebo chcete získať na svoju stranu druhého človeka, začnite s PREČO.

 

O autorovi
Miloš Jaseňák
Senior Manager
Výstupom mojej práce je na jednej strane uvedomelý a spokojný klient s profesionálne nastaveným na mieru ušitým finančným portfóliom a na strane druhej profesionálne vybudovaný tím samostatných podnikateľov pripravených slúžiť ľuďom po celom Slovensku, časom aj za hranicami našej republiky

Kategórie


Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

Odporúčané
Najčítanejšie