Certifikáty

Riaditeľ roka 2017

Slovenská banková asociácia

Doplnkové dôchodkové sporenie

č. certifikátu : 2135767979128
06/2014 - 06/2018

Slovenská banková asociácia

Kapitálový trh

č. certifikátu 2135771638950
06/2017 - 06/2021

Slovenská banková asociácia

Poskytovanie úverov

č. certifikátu : 2135767980107
06/2014 - 06/2018

Slovenská banková asociácia

Starobné dôchodkové sporenie

č. certifikátu : 2135767982101
06/2014 - 06/2018

Slovenská banková asociácia

Poistenie a zaistenie

č. certifikátu : 2135771639969
06/2017 - 06/2021

Slovenská banková asociácia

Prijímanie vkladov

č. certifikátu : 2135767976961
06/2014 - 06/2018